Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Piotr "Szybki" Czerniawski

Map Developer
 • Content Count

  13
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

Piotr "Szybki" Czerniawski last won the day on May 19

Piotr "Szybki" Czerniawski had the most liked content!

Community Reputation

12 Dobrze

4 Followers

About Piotr "Szybki" Czerniawski

 • Rank
  Level 1

Personal Information

 • Name
  Piotr
 • Gender
  Male / Mężczyzna

In-game information

 • Favorite truck
  MERCEDES-BENZ NEW ACTROS

Recent Profile Visitors

279 profile views
 1. Poland-Detail-Adding - Southern Mazovia The Masovian Voivodeship, as we know, is not only Warsaw, but also towns and villages with their own typical climate. Many of them have already appeared in our project's first Open Beta - but this was just the beginning. Step by step, we develop these areas by rebuilding already existing roads as well as adding missing ones. Recently, we have focused on the area of southern Mazovia, focusing mostly on the areas of three national roads - DK9, DK12, DK79 - and towns on their course. These area is very diverse: it is characterized by both forests and multi-hectare fields. More news from our work on Mazovia coming soon!
 2. Poland-Detail-Adding Mod - Południowe Mazowsze Województwo mazowieckie to nie tylko Warszawa, lecz także i miasta oraz mniejsze miejscowości o swoim typowym klimacie. Wiele z nich pojawiło się już w pierwszej Open Becie projektu - był to jednak dopiero początek. Krok po kroku rozwijamy nasze tereny przebudowując już istniejące drogi, jak i dobudowując brakujące. Ostatnimi czasy skupiliśmy się na terenach południowego Mazowsza skupiając się szczególnie na terenach trzech dróg krajowych - DK9, DK12, DK79 - oraz miejscowości znajdujących się na ich przebiegu. Tereny te są bardzo różnorodne: cechują się zarówno bogatymi w roślinność lasy, jak i wielohektarowymi polami. Więcej wieści z naszych prac już wkrótce!
 3. Poland-Detail-Adding Mod - Warsaw (2/2) The capital of Poland - Warsaw - is a city combining in itself many different elements: areas of so-called "old-cities", areas of old industrial regions from the People's Republic of Poland that have been being restructured over the years or areas of rebuilt Vistulan Boulevards. Portrayal of these areas is without a doubt a challenge. Once again, the emphasis was put on presentation of the connection between Warsaw and the Vistula River, as well as on the correct presentation of the most important thoroughfares in the capital of Poland. More news from our work on Mazovia soon!
 4. Poland-Detail-Adding Mod - Warszawa (2/2) Stolica Polski - Warszawa - to metropolia łącząca w sobie wiele różnych elementów: obszary tak zwanych "starówek", obszary dawnych, restrukturyzowanych przez lata rejonów przemysłowych z lat PRLu czy też obszary przebudowanych bulwarów nad Wisłą. Ukazanie tego to bez dwóch zdań wyzwanie. Ponownie nacisk został położony na ukazanie połączenia między Warszawą a Wisłą, tak jak i na poprawne przedstawienie najważniejszych arterii komunikacyjnych w stolicy. Więcej wieści z prac nad Mazowszem niebawem!
 5. Poland-Detail-Adding Mod - Warsaw (1/2) Warsaw is a capital and the biggest city in Poland. Showing its size and depth is with no doubt one of the biggest challenges Poland-Detail-Adding Team has to face to properly present the areas of this undoubtedly one of the largest agglomerations of Central - Eastern Europe. Warsaw is also a city with huge emphasis on the passing-through river - Vistula, which is also shown in Poland-Detail-Adding project. The capital of Poland is also a place where very important routes of Poland and Central - Eastern Europe meet, creating huge junctions which have also been properly presented More news from our work on Warsaw soon!
 6. Poland-Detail-Adding Mod - Warszawa (1/2) Warszawa to stolica i największe miasto Polski. Pokazanie wielkości i głębi tej metropolii to jedno z największych wyzwań z jakimi Poland-Detail-Adding Team musi się zmierzyć aby odpowiednio odwzorować tereny tej niewątpliwie jednej z największych aglomeracji Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa to też miasto z dużym akcentem na przebiegającą przez nią najdłuższą rzekę Polski - Wisłę, co zostało również bardzo mocno zaakcentowane w projekcie Poland-Detail-Adding. Stolica Polski jest również miejscem, gdzie spotykają się bardzo ważne szlaki Polski, jak i Europy-Środkowo-Wschodniej tworząc ogromne węzły komunikacyjne, które również zostały odpowiednio przedstawione. Więcej wieści z naszych prac nad aglomeracją warszawską wkrótce!
 7. Poland-Detail-Adding Mod 1.0 - FIX1 - Changelog Major changes: 1. Removal/correction of errors like: flying models, grass entering roads, lack of vegetation in road-neighbouring areas, holes in the map 2. Changes in signage: a) replacement of inappriopriate , non-Polish, signs of pedestrian crossing for appriopriate, Polish, equivalent; b) exchange of outdated gray-boothed speed cameras for current yellow-boothed ones; c) replacement of inappriopriate, non-Polish, signs of bus stops for appriopriate, Polish, equivalent; d) replacement of inappriopriate, non-Polish, one-way road signs for appriopriate, Polish equivalent. 3.Partial rebuild of National Road No. 62 on Wyszogród-Płock part - work of one of project's junior map-makers Minor changes: 1. Addition of missing signage: a) at Okęcie in Warszawa; b) in Warsaw (various places) c) in Radom; d) in Białobrzegi; e) in Rusinów; d) in various intercity areas on the map 2. Correction of badly placed crash barriers near various roads on the map 3. Addition of airport's sounds at Okęcie in Warszawa
 8. Poland-Detail-Adding Mod 1.0 - FIX1 - Changelog Główne zmiany: 1. Usunięcie/poprawa drażliwych błędów: latających modeli, traw nachodzących na drogę, braków w roślinności na terenach sąsiadujących z drogami, dziur w mapie 2. Zmiany w oznakowaniu na mapie: a) zamiana niewłaściwych, nie-polskich, znaków informujących o przejściu dla pieszych na właściwy, polski odpowiednik; b) zamiana nieaktualnych fotoradarów o szarych budkach na aktualne fotoradary o żółtych budkach; c) zamiana niewłaściwych, nie-polskich, znaków informujących o przystankach autobusowych na właściwy, polski odpowiednik; d) zamiana niewłaściwych, nie-polskich, znaków informujących o drodze jednokierunkowej na właściwy, polski odpowiednik. 3. Częściowe przebudowanie drogi krajowej nr 62 na odcinku Wyszogród-Płock - praca jednego z junior-map makerów Pomniejsze zmiany: 1. Dodanie brakującego oznakowania: a) na Okęciu w Warszawie; b) w Warszawie (różne miejsca) c) w Radomiu; d) w Białobrzegach; e) w Rusinowie; d) w różnych międzymiastowych terenach na mapie 2. Poprawa źle postawionych barier przy drogach 3. Dodanie dźwięków lotniska na Okęciu w Warszawie
 9. Version FIX1

  11,760 downloads

  Poland Detail Adding Mod 1.0 FIX1 - Open Beta Dissemination of modifications is prohibited. Installation: 1. Download the file with the modification. 2. Move the file to the folder: documents / Euro Truck Simulator 2 / mod. 3. Start the game. 4. If you use other map modifications, create a new profile 5. Install the modification in the "Mod Manager" by moving it from the left pane to the list on the right. 6. Enjoy your ride. Best regards, PDA team! _______________________________________________________________________________________________________________________________ Poland Detail Adding Mod 1.0 FIX1 - Open Beta Rozpowszechnienie modyfikacji jest zabronione. Instalacja: 1. Pobierz plik z modyfikacją. 2. Przenieś plik do folderu: dokumenty/Euro Truck Simulator 2/mod. 3. Włącz grę. 4. Jeżeli używasz innych modyfikacji mapowych, utwórz nowy profil 5. Zainstaluj modyfikację w "Menedżerze modów" przenosząc ją z lewego okienka na listę po prawej stronie. 6. Ciesz się z jazdy. Pozdrawiamy, zespół PDA!
×
×
 • Create New...

Important Information

Guidelines